Seramik Kaplama

Seramik Kaplama

Seramik yer ve duvar kaplamaları (karo seramik, karo fayans ), kil, kaolin, feldspat, mermer, kuvars gibi inorganik hammaddelerin öğütülüp, belirli oranlarda karıştırılıp, plaka halinde şekillendirildikten sonra, sırlı veya sırsız, desenli veya desensiz olarak bir veya birden fazla pişirilerek sertleştirilmesi suretiyle elde edilen, yer ve duvar kaplamasında kullanılan seramik malzemedir. Seramik kaplama malzemeleri yer ve duvar kaplamasında kullanılan, seramikten yapılmış plakalardır. Ülkemizde çoğunlukla seramik yer karolarına "seramik karo" duvar karolarına "fayans" denmektedir.


Karolar ev içerisinde kullanılacak ise aşınma riski yok denecek kadar azdır. Ev içerisinde kullanılacak karolar, zeminin ıslak veya kuru olmasına bağlı olarak kayma derecesi göz önüne alınarak değerlendirilebilir. Ülkemizde banyo zemininde kayarak düşme sonucunda sakatlanmalar azımsanmayacak kadar çoktur. Özellikle ilerleyen yaşlarda bu duruma büyük sorun yaratır. Bu nedenle ıslak zeminlerde kullanılacak karoların mat olması bir avantaj sağlar. Antislip ürünler tercih edilebilir. Ancak ıslak zeminler için parlak karo beğenilmiş ise kaymayı önleyici paspas kullanımı gibi başka tedbirler düşünülmelidir.


Karolar ayakkabı ile yürünen bir zemine döşenecek ise aşınma riski artar. Bu artış kullanım alanına göre değişir. Bir okuldaki aşınma ile fotoğrafçı dükkânındaki aşınma farklı olacaktır. Aşınma, bizim yükümüz ile kum tanecikleri gibi ayakkabılarımızın altındaki aşındırıcı mineraller bir araya geldiğinde oluşur. Küçük çizilmeler ile başlayan aşınma, parlak yüzeylerde zamanla matlaşmaya doğru gider. Bu nedenle alınacak karo, insan trafiğinin yoğun olduğu ve aşınma ihtimali yüksek bir zemine döşenecek ise mutlaka aşınma sınıfı sorgulanmalı ve ürünün alındığı yerden veya firmamızdan bilgi alınmalıdır. Direk dış ortama bağlı ve ayakkabı ile yürünen mekânların girişinde paspas kullanılması da aşınma riskini azaltacaktır.


TEMİZLİK VE BAKIMI

Kullanım esnasında seramik kaplamaya zarar verebilecek asitlerden, darbe ve etkilerden korunmalıdır. Ömrünün uzun olması için temizliğe dikkat edilmelidir. Vakumlama, ıslak ve kuru paspaslama ve yıkama yapılabilir. Derz aralarında bozulmalar olması durumunda, özel bir makine ile zımparalanır.